Organizatorzy wydarzeń

Język i Kultura, StowarzyszeniaKijów i obwód Kijowski


Polski instytut w Kijowie: http://www.polinst.kiev.ua, Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolskiKyiv/

Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica” na Ukrainie: http://pusko-krynica.org/, Facebook: https://www.facebook.com/PolskoUkrainskieStowarzyszenie/

Польсько-український освітній центр: http://www.polski.co.ua/, Facebook: https://www.facebook.com/polski.centr/

Спілка поляків міста Боярка „Bez granic”:  http://bezgranic.at.ua/, Facebook: https://goo.gl/TZ7HU6

ZGODA Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków:   Facebook: https://goo.gl/t9ZP2f

Dom Polski w Kijowie: http://dom-polski.org.ua/, Facebook: https://www.facebook.com/dompolski.kyiv

Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie: , Facebook: https://www.facebook.com/polskasobotniaN1/

ZPIT „Polanie znad Dniepru”: , Facebook: https://www.facebook.com/polanieznadDniepru/


Lwów

Związek Polaków”Orzeł Biały (Lwów): http://orzelbialy.org.ua/pl/, Facebook: https://www.facebook.com/groups/1568196410075415/https://goo.gl/3PX8rV

Polacy we Lwowie Współcześnie: , Facebook https://goo.gl/ytNNj3


Łuck

ГО «Українсько-польський союз імені Томаша Падури»: , Facebook: https://www.facebook.com/UPSPadury/


Iwano-Frankiwsk

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku: , Facebook: https://www.facebook.com/ckpide/


Żytomierz

Житомирська обласна Спілка поляків України: http://zozpu.zhitomir.net, Facebook: Wieści POLonijne


Łuck

Klub Polski w Łucku, Facebook: Klub Polski w Łucku


Polska

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza: http://www.brunoschulzfestival.org, Facebook: StowarzyszenieBiznes

Асоціація українського бізнесу в Польщі: http://ukrbizpol.org/ Facebook: https://www.facebook.com/ukrbizpol.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie: http://msppu.org.ua Facebook: https://www.facebook.com/MSPPU/

 


Ambasada, Konsulaty

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie: http://www.kijow.msz.gov.pl, Facebook: https://www.facebook.com/PolishEmbassyKyiv/

WPHI Kijów Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie: https://www.facebook.com/pg/WPHIKijow (został zlikwidowany 31.01.2018)

Konsulat Generalny RP we Lwowie : http://lwow.msz.gov.pl, Facebook: https://goo.gl/Vh2qKd

Konsulat Generalny RP w Łucku: http://luck.msz.gov.pl , Facebook: https://goo.gl/5sKUKn

Konsulat Generalny RP w Charkowie: http://www.charkow.msz.gov.pl, Facebook: https://www.facebook.com/PolishConsulateKharkiv/

Konsulat Generalny RP w Winnicy: http://www.winnica.msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Odessie: http://www.odessa.msz.gov.pl